KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Then he heard running footsteps behind him, and her voice.
  • He passed the man but then heard footsteps behind him and turned around.
  • Then, he heard footsteps from the other side of the wall.
  • She heard footsteps and turned to see two young men walk into the room.
  • He heard footsteps inside the house, coming to the door.
  • He heard footsteps again, and two men brought forward a third between them.
  • Through the wall he could hear footsteps in the close.
  • Then I heard footsteps along the side of the house.
  • He got David moving, and then heard footsteps behind him.
  • He could hear the footsteps of the man behind him.
9. hear gunshots = usłysz wystrzały hear gunshots
10. hear sirens = usłysz syreny hear sirens
11. hear gunfire = usłysz strzelanina hear gunfire
12. hear talk = usłysz mówienie hear talk
16. hear echoes = usłysz echa hear echoes
18. hear people = usłysz ludzie hear people
19. hear evidence = usłysz dowody hear evidence
25. hear one's breathing = słyszeć czyjś oddychanie hear one's breathing
27. hear one's speech = słyszeć czyjś przemówienie hear one's speech
28. hear one's side = słyszeć czyjś strona hear one's side
29. hear one's laugh = słyszeć czyjś śmiech hear one's laugh
30. hear one's views = słyszeć czyjś widoki hear one's views
32. hear one's feet = słyszeć czyjś stopy hear one's feet
33. hear one's version = słyszeć czyjś wersja hear one's version
34. hear one's reply = słyszeć czyjś odpowiedź hear one's reply
35. hear one's prayer = słyszeć czyjś modlitwa hear one's prayer
36. hear one's breath = słyszeć czyjś oddech hear one's breath
37. hear water = usłysz woda hear water
39. hear one's response = słyszeć czyjś odpowiedź hear one's response
41. hear one's mother = słyszeć czyjś matka hear one's mother
42. hear one's approach = słyszeć czyjś podejście hear one's approach
44. hear one's intake = słyszeć czyjś pobór hear one's intake
45. hear one's father = słyszeć czyjś ojciec hear one's father
46. hear birds = usłysz ptaki hear birds
48. hear one's heart = słyszeć czyjś serce hear one's heart
49. hear children = usłysz dzieci hear children
50. hear horses = usłysz konie hear horses
51. hear one's statement = słyszeć czyjś oświadczenie hear one's statement
52. hear the rustle = usłysz szelest hear the rustle
55. hear the clatter = usłysz brzęk hear the clatter
56. hear one's concerns = słyszeć czyjś niepokoje hear one's concerns
63. hear the hiss = usłysz syk hear the hiss
64. hear the hum = usłysz brzęczenie hear the hum
65. hear one's ideas = słyszeć czyjś pomysły hear one's ideas
66. hear a lot = usłysz dużo hear a lot
68. hear the thud = usłysz głuchy odgłos hear the thud
70. hear several times = słysz kilkakrotnie hear several times
71. hear all kinds = usłysz wszystkie rodzaje hear all kinds
72. hear pieces = usłysz kawałki hear pieces
75. chance to hear = okazja by słyszeć chance to hear
76. opportunity to hear = okazja by słyszeć opportunity to hear
79. hear the thump = usłysz głuchy odgłos hear the thump
82. hear the crack = usłysz pęknięcie hear the crack
83. hear one's command = słyszeć czyjś polecenie hear one's command
86. hear the bell = usłysz dzwonek hear the bell
87. hear a sigh = usłysz westchnienie hear a sigh
88. hear criticism = usłysz krytyka hear criticism
89. hear the call = usłysz rozmowa telefoniczna hear the call
92. hear a woman = usłysz kobieta hear a woman
93. hear a car = usłysz samochód hear a car
97. hear the truth = usłysz prawda hear the truth
100. hear the details = usłysz szczegóły hear the details
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.