"hear criticism" — Słownik kolokacji angielskich

hear criticism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz krytyka
  1. hear czasownik + criticism rzeczownik
    Silna kolokacja

    But that had been my intention even before I heard such criticism.

    Podobne kolokacje: