"hear statements" — Słownik kolokacji angielskich

hear statements kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's statement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz oświadczenia
  1. hear czasownik + statement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We have been hearing such statements for at least two decades.