MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear footsteps" — Słownik kolokacji angielskich

hear footsteps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kroki
  1. hear czasownik + footstep rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I heard his footsteps behind me, at the back of the main reading room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo