"hear rumors" — Słownik kolokacji angielskich

hear rumors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz pogłoski
  1. hear czasownik + rumor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then I would hear all the rumors of the area.

    Podobne kolokacje: