MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear arguments" — Słownik kolokacji angielskich

hear arguments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz argumenty
  1. hear czasownik + argument rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The court will now hear arguments on the old policy in the coming weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo