BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"present arguments" — Słownik kolokacji angielskich

present arguments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne argumenty
  1. present czasownik + argument rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I will present your arguments as if they were my own.

powered by  eTutor logo