"hear shouts" — Słownik kolokacji angielskich

hear shouts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz okrzyki
  1. hear czasownik + shout rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He heard a shout close at hand and an answer not far away.

    Podobne kolokacje: