"repeat one's statement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powtarzać czyjś oświadczenie
  1. repeat czasownik + statement rzeczownik
    Silna kolokacja

    But the company today repeated its earlier statement that it does not expect a loss.

powered by  eTutor logo