ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"repeat one's success" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powtarzać czyjś sukces
  1. repeat czasownik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The national team never came close to repeat the success.

powered by  eTutor logo