"celebrate success" — Słownik kolokacji angielskich

celebrate success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święć sukces
  1. celebrate czasownik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The general population and government turn against him instead of celebrating his success.

Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!