BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"celebrate success" — Słownik kolokacji angielskich

celebrate success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święć sukces
  1. celebrate czasownik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The general population and government turn against him instead of celebrating his success.

powered by  eTutor logo