Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"experience success" — Słownik kolokacji angielskich

experience success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sukces doświadczenia
  1. experience czasownik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Either way, the game experienced good success during the holiday season of 2004.

powered by  eTutor logo