ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"experience pain" — Słownik kolokacji angielskich

experience pain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ból doświadczenia
  1. experience czasownik + pain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Patients usually go home the next day, but may experience pain for about a week.

powered by  eTutor logo