ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"repeat one's call" — Słownik kolokacji angielskich

repeat one's call kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powtarzać czyjś rozmowa telefoniczna
  1. repeat czasownik + call rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He repeated the new leadership's call for law and order.

powered by  eTutor logo