KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"call" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "call" po angielsku

call , *****

obrazek do "call" po polsku Sales Call Tip: Use the 100 Calls Method Eliminate Fear of Rejection
czasownik
 1. dzwonić (do kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  You should call the police. (Powinieneś zadzwonić po policję.)
  I'll call you tomorrow. (Zadzwonię do ciebie jutro.)
  Let me call you right back. (Zaraz do ciebie oddzwonię.)
  link synonim: phone
 2. nazywać (coś jakimś określeniem), nazywać się [przechodni]
  What do you call it? (Jaką to ma nazwę?)
  He called me a coward! (On nazwał mnie tchórzem!)
  My name is William, but my friends call me Bill. (Nazywam się William, ale przyjaciele nazywają mnie Bill.)
 3. wzywać, przywoływać (np. kelnera, podwładnego) [przechodni]
  Call the waiter, my soup is cold. (Wezwij kelnera, moja zupa jest zimna.)
  My boss called me this morning and told me about some new projects. (Mój szef wezwał mnie do siebie dziś rano i przedstawił mi pewne nowe projekty.)
 4. ogłaszać, zwoływać (np. strajk, spotkanie) [przechodni]
  I called this meeting, because we need to talk. (Zwołałem to spotkanie, ponieważ musimy porozmawiać.)
  The workers called a strike. (Robotnicy ogłosili strajk.)
 5. wołać, nawoływać, krzyknąć, krzyczeć [przechodni/nieprzechodni]
  She kept calling her dog but in vain. (Ona nie przestawała nawoływać swego psa, ale na próżno.)
  Stop calling her, she can't hear you. (Przestań ją nawoływać, ona cię nie słyszy.)
 6. wyczytywać nazwiska, wywoływać (np. w szkole, na apelu) [przechodni]
  Her name has been called publically at the school function. (Jej nazwisko zostało wyczytane publicznie na szkolnym apelu.)
  When they called my name I blushed. (Kiedy wyczytali moje nazwisko, zarumieniłem się.)
 7. wzywać do sądu [przechodni]
  I got called as a witness. (Zostałem wezwany do sądu jako świadek.)
  They called me but I don't know why - I'm innocent. (Wezwali mnie do sądu, ale nie wiem czemu - jestem niewinny.)
 8. odwiedzać, wpadać na chwilę  BrE [nieprzechodni]
  He called me for five minutes and then he left. (On odwiedził mnie na pięć minut a później wyszedł.)
  I will call you and give you that cake. (Wpadnę do ciebie na chwilę i dam ci to ciasto.)
 9. zatrzymać się, zatrzymywać się na chwilę (np. pociąg, statek) [nieprzechodni]
  The train called between stations. (Pociąg zatrzymał się pomiędzy stacjami.)
  The train called for over 5 hours due to a heavy storm. (Pociąg zatrzymał się na ponad 5 godzin z powodu silnej burzy.)
  link synonim: stop
 10. obstawiać czy wypadnie orzeł czy reszka (w rzutach monetą) [przechodni/nieprzechodni]
  I call heads. (Obstawiam, że wypadnie orzeł.)
  I always call tails. (Ja zawsze obstawiam reszkę.)
 11. sprawdzić karty przeciwnika [przechodni/nieprzechodni]
  He called his opponents' cards and won the game. (On sprawdził karty swoich przeciwników i wygrał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. krzyk, płacz (np. ptaków, dziecka) [policzalny]
  Did you hear a call? (Słyszałeś jakiś krzyk?)
  The call was getting louder and louder, but there was nothing we could do about it. (Płacz stawał się coraz głośniejszy, ale nie mogliśmy nic zrobić.)
  link synonim: cry
 2. wizyta, odwiedziny [policzalny]
  Oh, what an unexpected call! (Och, co za niespodziewana wizyta!)
  I want you to know that your calls give me a lot of joy. (Chcę, abyś wiedział, iż twoje odwiedziny sprawiają mi wiele radości.)
 3. żądanie, nakaz, rozkaz [policzalny]
  Don't argue with me - it's a call. (Nie kłóć się ze mną - to rozkaz.)
  I obey all of your calls. (Postępuję zgodnie z wszystkimi twoimi rozkazami.)
  link synonim: demand
 4. decyzja sędziowska w czasie meczu [policzalny]
  The referee's call was unfair for our team. (Decyzja sędziowska była nie w porządku dla naszej drużyny.)
  The call enraged the floor. (Decyzja sędziowska rozwścieczyła publikę.)
 5. decyzja  AmE potocznie [policzalny]
  It's your call, don't ask me. (To twoja decyzja, mnie się nie pytaj.)
  You have to make the right call. (Musisz podjąć właściwą decyzję.)
 6. informacja o odlocie samolotu [policzalny]
  There was a call on our flight, we have to go. (Podano informację o odlocie naszego samolotu, musimy iść.)
  I wasn't able to make out the call. (Nie byłem w stanie zrozumieć informacji o odlocie samolotu.)
 7. zew
  I feel a call of nature, I'll be right back. (Czuję zew natury, zaraz wrócę.)
  The blood call told him to kill innocent people. (Zew krwi nakazał mu zabić niewinnych ludzi.)
 8. składka, udział

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nadawać imię, nadawać nazwę [przechodni]
  I will call this dog Rufus. (Nazwę tego psa Rufus.)
  We have to name our new rabbit. (Musimy nadać imię naszemu nowemu królikowi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "call" po polsku
rzeczownik
 1. rozmowa telefoniczna
  Were there any calls for me? (Czy były jakieś telefony do mnie?)
  One of your responsibilities will be answering calls. (Jednym z twoich obowiązków będzie odbieranie telefonów.)
  I'll take this call in my office. (Odbiorę u siebie w gabinecie.)
  There is an urgent telephone call I have to make. (Muszę pilnie wykonać pewną rozmowę telefoniczną.)
  He's having a telephone call with his mother. (On jest w trakcie rozmowy telefonicznej ze swoją matką.)
  Our last telephone call about the company lasted an hour. (Nasza ostatnia rozmowa telefoniczna o firmie trwała godzinę.)
 2. połączenie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "call somebody" po polsku
czasownik
 1. dzwonić do kogoś
  I'll call you in the evening. (Zadzwonię do ciebie wieczorem.)
  He told me he would call me tomorrow. (On powiedział, że zadzwoni do mnie jutro.)
  Could you please tell her to call me later? (Czy mógłbyś jej powiedzieć, żeby zadzwoniła do mnie później?)
czasownik
 1. nazywać kogoś jakoś
  They've called their daughter Rebecca. (Oni nazwali swoją córkę Rebecca.)
  He called me a liar! (On nazwał mnie kłamcą!)
czasownik
 1. nazywać się kimś, mienić się kimś (np. czyimś przyjacielem)
  Stop calling yourself my friend. (Przestań nazywać się moim przyjacielem.)
  You hit your wife and still call yourself a man? (Bijesz żonę i nadal nazywasz się facetem?)
 1. niech będzie (przy podawaniu zaokrąglonej sumy zamiast pełnej z końcówką)
  "How much do I owe you?" "Call it 100 dollars." ("Ile jestem ci winien?" "Niech będzie sto dolarów.")
  You will pay me... call it 2000 dollars and the car is yours. (Zapłacisz mi... niech będzie 2000 dolarów i samochód jest twój.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. nauka języków wspomagana komputerem [niepoliczalny]

Powiązane zwroty — "call"

przymiotnik
so-called = rzekomy +1 znaczenie
call-up BrE , draft AmE , the draft = poborowi (nowo przyjęci żołnierze)
phrasal verb
call out = zawołać, krzyknąć +1 znaczenie
call back = oddzwonić +1 znaczenie
call for something = prosić o coś, domagać się czegoś (np. uwolnienia zakładników, pomocy) +3 znaczenia
call somebody out = wezwać kogoś (np. na pomoc, na ratunek) +2 znaczenia
call by = wpaść, wstąpić, zajrzeć (do znajomych, do sklepu)
call something off , call off something = odwołać coś (np. spotkanie, koncert) +2 znaczenia
call at = zawinąć (o statku) +1 znaczenie
call down something = sprowadzać coś (np. nieszczęście, pecha)
call something up , także: call up something = przeglądać coś na komputerze (np. dane, stronę WWW) +1 znaczenie
inne
rzeczownik
wake-up call = pobudka (wydarzenie, doświadczenie uświadamiające, że należy coś zmienić w swoim życiu) +2 znaczenia
call-up = pobór (do wojska) +1 znaczenie
call-up BrE , draft AmE , the draft = pobór (do wojska)
czasownik
idiom
inne
kolokacje

podobne do "call" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "call" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo