"take statements" — Słownik kolokacji angielskich

take statements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisz oświadczenia
  1. take czasownik + statement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The police took the girl's statement and let her go.

powered by  eTutor logo