"hear one's statement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś oświadczenie
  1. hear czasownik + statement rzeczownik
    Silna kolokacja

    We have been hearing such statements for at least two decades.