"hear a voice" — Słownik kolokacji angielskich

hear a voice kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's voice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz głos
  1. hear czasownik + voice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All too often in life children aren't given a voice or the chance to be heard.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear a voice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear a voice" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom