ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"study voice" — Słownik kolokacji angielskich

study voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głos naukowy
  1. study czasownik + voice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    While teaching 5th and 6th grade music, she continued to study voice privately.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo