ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"study medicine" — Słownik kolokacji angielskich

study medicine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medycyna naukowa
  1. study czasownik + medicine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And why should her boy be going to study medicine?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo