"hear one's plea" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's plea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś apel
  1. hear czasownik + plea rzeczownik
    Silna kolokacja

    At that time, they will charge him and hear his plea.

    Podobne kolokacje: