"hear explosions" — Słownik kolokacji angielskich

hear explosions kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the explosion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wybuchy
  1. hear czasownik + explosion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Not very many people have actually heard a large explosion.

    Podobne kolokacje: