NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear the explosion" — Słownik kolokacji angielskich

hear the explosion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wybuch
  1. hear czasownik + explosion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not very many people have actually heard a large explosion.

    Podobne kolokacje: