"cause an explosion" — Słownik kolokacji angielskich

cause an explosion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj eksplozję
  1. cause czasownik + explosion rzeczownik
    Silna kolokacja

    "What Brown has done is to just cause an explosion of the black middle class."

powered by  eTutor logo