PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explosion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "explosion" po angielsku

explosion **

obrazek do "explosion" po polsku
rzeczownik
 1. eksplozja, wybuch [policzalny]
  The explosion took the lives of at least 180 men. (W wybuchu zginęło co najmniej 180 ludzi.)
  Faulty gas installation is responsible for the explosion. (Za eksplozję odpowiedzialna jest wadliwa instalacja gazowa.)
 2. detonacja (np. ładunku wybuchowego na poligonie) [policzalny lub niepoliczalny]
  The bomb's explosion was controlled by the sappers. (Detonacja bomby była pod kontrolą saperów.)
  The explosion of the mine was so unexpected that the soldiers didn't know what to do. (Detonacja miny była tak nieoczekiwana, że żołnierze nie wiedzieli co robić.)
 3. gwałtowny wzrost (np. liczby ludności) [policzalny]
  What we are about to see in my country is an economic explosion. (W moim kraju będziemy mogli za niedługo zaobserwować gwałtowny wzrost gospodarczy.)
 4. wybuch (emocji) [policzalny]
  I figured he would be mad, but I didn't expect such an explosion from him. (Wiedziałem, że będzie zły, ale nie spodziewałem się po nim wybuchu.)
  His explosion of emotions was really inappropriate. (Jego wybuch emocji był naprawdę niestosowny.)
 5. wybuch (np. śmiechu) [policzalny]
  The joke met with an explosion of laugh from the crowd. (Widownia zareagowała na żart wybuchem śmiechu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo