BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

Oznaczenia używane w słowniku Diki

Na tej stronie możesz poznać oznaczenia stosowane w słowniku Diki, aby korzystanie z niego odbywało się możliwie sprawnie.

Brytyjski angielski i amerykański angielski

Słownik angielskiego uwzględnia odmiany języka używane w różnych krajach oraz przez różne grupy społeczne:

Oznaczenia gramatyczne czasowników

[przechodni] – czasowniki przechodnie

Czasowniki przechodnie to takie, które wymagają zarówno podmiotu (czyli osoby, która jest wykonawcą czynności), jak i dopełnienia (czyli osoby lub przedmiotu, na którym czynność jest wykonywana).

Na przykład w zdaniu:

Tom lifted the box. = Tom podniósł pudełko.

"Tom" jest podmiotem czasownika lift (czyli wykonawcą czynności), natomiast "box" jest dopełnieniem (przedmiotem, na którym wykonywana jest czynność). Czasownik lift w tym znaczeniu jest przechodni, co oznacza, że występuje z dopełnieniem - zdanie "Tom lifted." nie miałoby sensu.

[nieprzechodni] – czasowniki nieprzechodnie

Czasowniki nieprzechodnie występują bez dopełnienia (na przykład "sleep").

Niektóre czasowniki mogą występować zarówno jako czasowniki przechodnie ("transitive"), jak i nieprzechodnie ("intransitive"). Na przykład czasownik "eat" w zdaniu:

He is eating soup. = On je zupę.

zachowuje się jak czasownik przechodni (dopełnieniem jest słowo "soup"), natomiast w zdaniu:

She is eating. = Ona je.

jak czasownik nieprzechodni (nie ma dopełnienia).

Oznaczenia gramatyczne rzeczowników

[policzalny] – rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne posiadają zarówno formę liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

Przykłady:

boy = chłopiec
tree = drzewo
woman = kobieta

[niepoliczalny] – rzeczowniki niepoliczalne

Tagiem [niepoliczalny] oznaczone są angielskie rzeczowniki niepoliczalne. W szczególności są to:

a) nazwy substancji, na przykład:

milk = mleko
water = woda
sugar = cukier
bread = chleb

b) różne nazwy i pojęcia abstrakcyjne, na przykład:

music = muzyka
tennis = tenis
happiness = szczęście

Należy pamiętać, że wiele rzeczowników, które w języku polskim są policzalne, w języku angielskim policzalnymi nie jest. Ich "niepoliczalność" trzeba przyswoić wraz ze znaczeniem, by później uniknąć niepotrzebnych błędów.

money = pieniądze
advice = rada, rady
hair = włosy
information = informacja

Rzeczowniki niepoliczalne pod względem gramatycznym są traktowane jak liczba pojedyncza, a więc:

This money is dirty.= Te pieniądze są brudne.
Your hair is wet. = Twoje włosy są mokre.

W przypadku wielu rzeczowników, takich jak information, news, advice chcielibyśmy w zależności od kontekstu używać ich w liczbie mnogiej lub pojedynczej. Jak sobie poradzić?

Ze znaczeniem mnogim nie ma problemu, używamy rzeczownika tak, jak on wygląda:

This is all the necessary information. = To są wszystkie potrzebne informacje.

Dla podkreślenia jednostkowości potrzebujemy specjalnego określenia, które współbrzmi z niepoliczalnym charakterem rzeczownika np.

This is the necessary piece of information. = To jest ta potrzebna wiadomość.

Wyraz "a piece" (kawałek) niejako "wycina" jedną cząstkę z niepoliczalnej "information".

Niektóre rzeczowniki niepoliczalne, jakkolwiek niepoliczalne ze swej natury, w pewnym kontekście dają się policzyć. Na przykład w kawiarni zamawiamy "two teas" (dwie herbaty), mając na myśli dwie filiżanki, lub w pubie zamówimy "four beers" (czyli cztery piwa). A gdy znajdziemy włos w zupie, będziemy kelnerowi reklamować danie mówiąc: "there is a hair in my soup" (w mojej zupie jest włos).

Są też takie rzeczowniki, co do których wydaje nam się, że są policzalne, jak na przykład chleb. Po polsku możemy kupić "chleb" i "dwa chleby". Ale systematyczny Anglik argumentuje, że przecież liczymy bochenki, a nie chleb i że to tylko bochenki są policzalne, a nie chleb jako taki:

Bread / a loaf of bread – chleb / bochenek chleba

A jeśli chcemy kupić "dwa chleby" to po angielsku poprosimy o "two loaves of bread". Jeśli kupiliśmy "dwa mleka" (w języku polskim taki dziwoląg nie razi), to Anglik na pewno kupił dwa litry, czy kartony mleka:

Milk / a litre, a carton of milk – mleko / litr, karton mleka), a w liczbie mnogiej: Two litres / two cartons of milk – dwa litry / kartony mleka

[policzalny zwykle liczba mnoga] – rzeczowniki policzalne (zazwyczaj w liczbie mnogiej)

Rzeczowniki policzalne, których używa się głównie w liczbie mnogiej.

[policzalny lub niepoliczalny] – rzeczowniki policzalne lub niepoliczalne

Rzeczowniki, które w zależności od kontekstu, mogą być policzalne lub niepoliczalne.

[tylko liczba pojedyncza] – rzeczowniki tylko w liczbie pojedynczej

[tylko liczba mnoga] – rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej

Oznaczenia rejestru językowego słów

(slang) = słowo używane w slangu

(oficjalnie) = słowo używane w języku oficjalnym

(potocznie) = słowo używane w języku potocznym

(termin literacki) = termin literacki

(termin techniczny) = termin techniczny

(przestarzale) = wyraz przestarzały, obecnie rzadko używany

(dawne użycie) = słowo używane w poprzednich wiekach (np. thy)

(język mówiony) = słowo używane częściej w języku mówionym

(język pisany) = słowo używane częściej w języku pisanym

(obraźliwie) = obraźliwe słowo

(wulgarnie) = przekleństwo lub bardzo obraźliwe słowo

(znak handlowy) = słowo stanowi znak handlowy

(dialekt) = słowo spotykane głównie w dialekcie

(słowo zapożyczone) = słowo zapożyczone z innego języka

(żartobliwie) = słowo używane żartobliwie

(rzadko) = słowo rzadko używane

(przenośnie) = słowo o znaczeniu przenośnym

(zdrobnienie) = zdrobnienie

(zgrubienie) = zgrubienie

(ironicznie) = słowo używane ironicznie

(verlan) = wyrazy w slangu verlan

Popularność wyrazów

Najpopularniejsze słowa, na które warto zwrócić szczególną uwagę podczas nauki, oznaczone zostały za pomocą gwiazdek.

***** – 1000 najpopularniejszych wyrazów (np. yes, he, time)

**** – 2000 najpopularniejszych wyrazów (np. phone, cheap, traffic)

*** – 3000 najpopularniejszych wyrazów (np. funny, cat, apple)

** – 4000 najpopularniejszych wyrazów (np. trick, polite, angel)

* – 5000 najpopularniejszych wyrazów (np. fingernail, generosity, roundabout)

Słowniki tematyczne

Słowniki tematyczne – lista kategorii znaczeń używanych w słowniku