KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"cheap" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cheap" po angielsku

cheap ***

przymiotnik
Stopniowanie: cheaper stopień wyższy, the cheapest stopień najwyższy
 1. tani
  It's really cheap. (To jest naprawdę tanie.)
  Cheap products are not always of lower quality. (Tanie produkty nie zawsze są gorszej jakości.)
  Clothes made in China are so cheap. (Ubrania wyprodukowane w Chinach są takie tanie.)
  The cheap labor produces our t-shirts. (Tania siła robocza produkuje nasze koszulki.)
  link synonim: budget
 2. tani, tandetny (np. wino, jedzenie)
  You can't serve this wine to your guests, it's cheap! (Nie możesz podać tego wina swoim gościom, jest tandetne!)
  This cheap food makes me sick. (To tanie jedzenie sprawia, że jest mi niedobrze.)
 3. podły, pospolity (nie zasługujący na szacunek) potocznie
  He's a cheap man, don't get involved with him. (On jest podłym mężczyzną, nie wiąż się z nim.)
  What a cheap behaviour - I didn't know he's that kind of person. (Co za podłe zachowanie - nie wiedziałem, że on jest tego typu osobą.)
  That's a cheap trick - he's not a real magician. (To pospolita sztuczka - on nie jest prawdziwym magikiem.)
 4. tani (o złośliwym żarcie), pusty (o dowcipie, który śmieszy tylko opowiadającego) potocznie
  What a cheap joke, where did you hear it? (Co za tani żart, gdzie go usłyszałeś?)
  I don't like him, he always tells cheap jokes. (Nie lubię go, zawsze opowiada puste żarty.)
przysłówek
Stopniowanie: cheaper stopień wyższy, the cheapest stopień najwyższy
 1. tanio
  I bought this shirt really cheap, it was on sale. (Kupiłem tę koszulę naprawdę tanio, była na wyprzedaży.)
  He sold me that car really cheap. (Sprzedał mi ten samochód bardzo tanio.)

mean BrE ***
cheap AmE ***

przymiotnik
 1. skąpy
  Don't be so cheap! (Nie bądź taki skąpy!)
  He won't buy you an expensive present because he's too mean. (On nie kupi ci drogiego prezentu, bo jest zbyt skąpy.)
  link synonimy: stingy, penurious, miserly
  przeciwieństwo: generous

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dostać coś po niższej cenie (np. w sklepie)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo