"cheap price" — Słownik kolokacji angielskich

cheap price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niska cena
  1. cheap przymiotnik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You seem to hold human life at a cheap price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo