"czuć się zawstydzonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się zawstydzonym" po polsku

czuć się zawstydzonym

czasownik
 1. be ashamed , feel ashamed
  • wstydzić się, czuć się zawstydzonym
   There's no reason to be ashamed of it. (Nie ma powodu, żeby się tego wstydzić.)
   I am ashamed to meet all these people. (Czuję się zawstydzony, gdy mam się spotkać z tymi wszystkimi ludźmi.)
   He was bitterly ashamed when he realized what he did. (On gorzko się zawstydził kiedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił.)
idiom
 1. feel cheap

"czuć się zawstydzonym" — Słownik kolokacji angielskich

feel ashamed kolokacja
 1. feel czasownik + ashamed przymiotnik = wstydzić się, czuć się zawstydzonym
  Bardzo silna kolokacja

  You may feel ashamed of having your problem and not want to talk to anyone.

feel cheap kolokacja
 1. feel czasownik + cheap przymiotnik = wstydzić się, czuć się zawstydzonym
  Zwykła kolokacja

  The phone doesn't feel cheap, but these characteristics detract a bit from the build quality.