Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"be ashamed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be ashamed" po angielsku

be ashamed
feel ashamed

czasownik
 1. wstydzić się, czuć się zawstydzonym
  There's no reason to be ashamed of it. (Nie ma powodu, żeby się tego wstydzić.)
  I am ashamed to meet all these people. (Czuję się zawstydzony, gdy mam się spotkać z tymi wszystkimi ludźmi.)
  He was bitterly ashamed when he realized what he did. (On gorzko się zawstydził kiedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "ashamed" po polsku
przymiotnik
 1. zawstydzony, zakłopotany, zażenowany
  I was a little ashamed when I kissed her the first time. (Byłem trochę zawstydzony, gdy pierwszy raz ją pocałowałem.)
  We all do stupid things - there is nothing to be ashamed of. (Wszyscy robimy głupie rzeczy - nie ma się czego wstydzić.)
  link synonim: embarrassed

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.