"feel good" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel good" po angielsku

"feel good" — Słownik kolokacji angielskich

feel good kolokacja
  1. feel czasownik + good przymiotnik = dobrze się czuć
    Bardzo silna kolokacja

    Just looking at them made him feel good all over.