TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sound good" — Słownik kolokacji angielskich

sound good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk dobry
  1. sound czasownik + good przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    That doesn't sound so good when spring training is only six weeks away.