"skąpy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skąpy" po polsku

skąpy

obrazek do "revealing" po polsku
przymiotnik
 1. mean BrE *** , cheap AmE ***  
  Don't be so cheap! (Nie bądź taki skąpy!)
  He won't buy you an expensive present because he's too mean. (On nie kupi ci drogiego prezentu, bo jest zbyt skąpy.)
  link synonimy: stingy, penurious, miserly
  przeciwieństwo: generous
 2. brief ***
  • krótki, kusy (o ubraniu), skąpy (o stroju kąpielowym)
   Your dress is too brief, you can't go out like this. (Twoja sukienka jest za krótka, nie możesz tak wyjść.)
   I want to wear a brief yellow bikini. (Chcę założyć skąpe żółte bikini.)
   The boys looked at the girl in brief shorts. (Chłopcy patrzyli na dziewczynę w kusych spodenkach.)
   zobacz także: skimpy
 3. revealing
 4. skimpy
  • skąpy, kusy (o ubraniu)
   Her T-shirt was really skimpy. (Jej koszulka była naprawdę kusa.)
   She wore a miniskirt with a skimpy tank top. (Ona miała na sobie spódniczkę mini i kusą bluzkę bez rękawów.)
   They changed into their bikinis, which were very skimpy indeed. (One przebrały się w swoje bikini, które były faktycznie bardzo skąpe.)
  • skąpy, niewystarczający (np. posiłek)
 5. near , *****   potocznie
  My wife is very near, but I love her anyway. (Moja żona jest bardzo skąpa, ale i tak ją kocham.)
  Don't be so near - it's his birthday. We have to buy him something. (Nie bądź taki skąpy - to jego urodziny. Musimy mu coś kupić.)
 6. sparse
  • rzadki (o włosach), skąpy (o roślinności)
 7. close , ****  
  He is very close, he didn't pay for dinner. (On jest bardzo skąpy, nie zapłacił za kolację.)
  He didn't want to buy her a birthday gift because he's close. (On nie chciał jej kupić prezentu urodzinowego bo jest skąpy.)
 8. stingy   potocznie
  He's very stingy - he doesn't like to spend money. (On jest bardzo skąpy - nie lubi wydawać pieniędzy.)
  He is so stingy he walks to work to save on bus tickets. (Jest tak skąpy, że chodzi do pracy pieszo, aby zaoszczędzić na biletach autobusowych.)
 9. tight **
  • żałujący pieniędzy, skąpy potocznie
   Stop being so tight and buy us a round! (Przestań być taki skąpy i postaw nam kolejkę!)
   My brother is so tight, he said he wouldn't buy me a birthday present. (Mój brat jest taki skąpy, powiedział, że nie kupi mi prezentu urodzinowego.)
 10. scanty
  • skąpy, kusy (o odzieży)
   She was wearing a scanty dress. (Ona miała na sobie kusą sukienkę.)
 11. parsimonious
 12. scraggly
 13. illiberal  
 14. miserly  
  link synonimy: stingy, close-fisted, mean
 15. hard-fisted  
 16. close-fisted , closefisted  
  link synonimy: stingy, miserly
 17. chinchy  
 18. tightfisted  
 19. scrimy  
 20. shoestring
 21. exiguous
 22. scrimpy
 23. cheeseparing
 24. pinchpenny
 25. sparing
  • skąpy, ubogi
   This document is sparing with detail. (Ten dokument jest ubogi w szczegóły.)
 26. tight-fisted
  • skąpy (o osobie) potocznie
   My father is very tight-fisted. (Mój ojciec jest bardzo skąpy.)
   Stop being so tight-fisted and buy me a coffee. (Przestań być taki skąpy i kup mi kawę.)
 27. ungiving  
 28. bareboned , także: bare-boned
 29. moneygrabbing potocznie , moneygrubbing potocznie
 30. penurious
 31. mingy    BrE potocznie
 32. beggarly
 33. chintzy    AmE
  link synonim: stingy
 34. snoep
 35. niggardly
 36. costive   przestarzale
 37. niggard
idiom
 1. tight with money  
rzeczownik
 1. penny-pinching

Powiązane zwroty — "skąpy"

czasownik
skąpić = stint +2 znaczenia
idiom
rzeczownik
skąpiec = carl , także: carle +9 znaczeń
skąpstwo = meanness +7 znaczeń
przysłówek
skąpo = scantily , także: scantly +7 znaczeń