"tight" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tight" po angielsku

obrazek do "tight" po polsku
przymiotnik
 1. ciasny, obcisły (o ubraniu)
  These trousers are too tight; I think I need something a little larger. (Te spodnie są zbyt ciasne; sądzę, że potrzebuję czegoś większego.)
  I can't breathe - this shirt is too tight. (Nie mogę oddychać - ta koszula jest za ciasna.)
 2. fajny, stylowy slang
  What a tight dress, where did you buy it? (Jaka fajna sukienka, gdzie ją kupiłaś?)
  He had a tight outfit. (On miał na sobie stylowy strój.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

tight **

przymiotnik
Stopniowanie: tighter stopień wyższy, tightest stopień najwyższy
 1. naciągnięty, naprężony (np. lina, drut)
  I tripped over a tight rope. (Potknąłem się o naprężony sznur.)
  Is the wire tight enough? (Czy drut jest wystarczająco napięty?)
 2. zaciśnięty, mocno dokręcony (np. węzeł, śruba)
  These bolts are very tight, I need help. (Te śruby są mocno dokręcone, potrzebuję pomocy.)
  Help me untie this tight knot. (Pomóż mi rozwiązać ten zaciśnięty węzeł.)
 3. surowy, ostry (np. kontrola, dyscyplina)
  My upbringing was tight, I had too many prohibitions. (Moje wychowanie było surowe, miałem za dużo zakazów.)
  Tight criticism will be good for him. (Surowa krytyka będzie dla niego dobra.)
 4. ograniczony (np. budżet)
  Our budget is tight, we cannot afford a trip to Spain. (Nasz budżet jest ograniczony, nie stać nas na wycieczkę do Hiszpanii.)
  I'm on a tight budget this month. (Mam w tym miesiącu ograniczony budżet.)
 5. napięty (np. kalendarz)
  I have a tight schedule, I cannot meet with you this week. (Mam napięty grafik, nie mogę się z tobą spotkać w tym tygodniu.)
  He said he was late because of his tight schedule. (On powiedział, że spóźnił się przez swój napięty kalendarz.)
 6. ciasny (np. miejsce w samochodzie)
  My plane seat was too tight. (Moje miejsce w samolocie było za ciasne.)
  This armchair is too tight, we should buy a bigger one. (Ten fotel jest za ciasny, powinniśmy kupić większy.)
 7. żałujący pieniędzy, skąpy potocznie
  Stop being so tight and buy us a round! (Przestań być taki skąpy i postaw nam kolejkę!)
  My brother is so tight, he said he wouldn't buy me a birthday present. (Mój brat jest taki skąpy, powiedział, że nie kupi mi prezentu urodzinowego.)
 8. ściśnięty (np. związane włosy)
  The ponytail is too tight, it hurts! (Kucyk jest za ciasny, to boli!)
  She had a tight braid on her head. (Ona miała ściśnięty warkocz na głowie.)
 9. bliski (np. związek, przyjaźń)
  Their friendship is tight, they've known each other for years. (Ich przyjaźń jest bliska, oni znają się od lat.)
  They're in tight friendship with each other. (Oni są ze sobą w bliskiej przyjaźni.)
 10. kręty, wąski (np. zakręt)
  This curve is tight, watch out. (Ten zakręt jest wąski, uważaj.)
  This city has very narrow streets. (To miasto ma bardzo wąskie uliczki.)
 11. ściśnięty (np. gardło, żołądek)
  I've been so nervous my stomach was tight. (Byłem tak zdenerwowany, że mój żołądek był ściśnięty.)
  She whispered something through a tight throat. (Ona wyszeptała coś przez ściśnięte gardło.)
 12. ściśnięty, zaciśnięty (np. usta, uśmiech)
  She gave us a tight smile and left. (Ona posłała nam zaciśnięty uśmiech i wyszła.)
  His tight lips said more than a thousand words. (Jego zaciśnięte usta powiedziały więcej niż tysiąc słów.)
 13. bezbłędny (np. występ muzyczny)
  Rihanna's performance was tight! (Występ Rihanny był bezbłędny!)
  Don't worry about your concert, I'm sure it will be tight! (Nie martw się o swój koncert, jestem pewny, że będzie bezbłędny!)
 14. wyrównany (np. mecz)
  Last night's game was so tight I couldn't take my eyes off the screen. (Wczorajszy mecz był tak wyrównany, że nie mogłem oderwać oczu od ekranu.)
  The game was tight and it ended with a draw. (Mecz był wyrównany i zakończył się remisem.)
 15. wstawiony, pijany przestarzale
  He was so tight he had trouble walking. (On był tak pijany, że miał problemy z chodzeniem.)
  I'm sorry for what I said last night, I was tight. (Przepraszam za to, co wczoraj powiedziałem, byłem wstawiony.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
Stopniowanie: tighter stopień wyższy, tightest stopień najwyższy
 1. ciasno
  I'm trying to shut my eyes so tight so that everything goes black and I can fall asleep. (Próbuję zamknąć oczy tak ciasno, żeby wszystko stało się czarne i żebym mógł zasnąć.)
  Lace your shoes tight! (Zawiąż swoje buty ciasno!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

close race
tight ***

idiom
 1. zacięty wyścig
idiom
 1. być skąpym, nie lubić wydawać pieniędzy potocznie
  He's so tight, he never gives presents to his friends. (Jest taki skąpy, nigdy nie daje prezentów swoim przyjaciołom.)
  He didn't buy that suit because he's tight and he thought it was too expensive. (Nie kupił tego garnituru, bo nie lubi wydawać pieniędzy i uważał, że jest za drogi.)
 2. być w bliskiej przyjaźni, trzymać się razem

Powiązane zwroty — "tight"

przysłówek
przymiotnik
czasownik
inne
make something tighter , make something tight = zaostrzyć coś (np. przepisy, regulacje, prawo)
rzeczownik
idiom
phrasal verb
wykrzyknik
inne
kolokacje