"bezbłędny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezbłędny" po polsku

bezbłędny

przymiotnik
 1. fluent
 2. immaculate
 3. on point
  • celny, trafny, w punkt, idealny, bezbłędny
   Your remark was on point, but a bit cheeky, don't you think? (Twoja uwaga była trafna, ale trochę bezczelna, nie sądzisz?)
   zobacz także: on fleek
 4. unerring
  • nieomylny, bezbłędny, niezawodny
   He can always rely on his unerring intuition. (On zawsze może polegać na swojej niezawodnej intuicji.)
 5. tight **
  • bezbłędny (np. występ muzyczny)
   Rihanna's performance was tight! (Występ Rihanny był bezbłędny!)
   Don't worry about your concert, I'm sure it will be tight! (Nie martw się o swój koncert, jestem pewny, że będzie bezbłędny!)
 6. faultless
 7. indefectible
 8. spot-on
 9. errorless , error-free  
 10. unflawed
 11. inerrant
 12. blotless  
 1. free from error  

Powiązane zwroty — "bezbłędny"

przymiotnik
błędny = wrong , także: wrang ScoE dialekt +14 znaczeń
inne
błędny = all wet +1 znaczenie
idiom
przysłówek
bezbłędnie = flawlessly +6 znaczeń
rzeczownik
bezbłędność = inerrancy +2 znaczenia

"bezbłędny" — Słownik kolokacji angielskich

on point kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the point
 1. on przyimek + point rzeczownik = celny, trafny, w punkt, idealny, bezbłędny
  Silna kolokacja

  He turned toward me and seemed on the point of saying something.

  Podobne kolokacje: