"idealny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "idealny" po polsku

idealny

przymiotnik
 1. ideal **  
  Regular training will help you reach your ideal weight. (Regularny trening pomoże ci osiągnąć swoją idealną wagę.)
  It was an ideal place for both of us. (To było idealne miejsce dla nas obojga.)
  In an ideal world there would be no war. (W idealnym świecie nie byłoby wojen.)
  link synonim: perfect
 2. absolute **
  • czysty, idealny, doskonały
   You are an absolute copy of your father! (Jesteś idealną kopią swojego ojca!)
   This is absolute alcohol. Don't drink it. (To jest czysty alkohol. Nie pij tego.)
 3. on point
  • celny, trafny, w punkt, idealny, bezbłędny
   Your remark was on point, but a bit cheeky, don't you think? (Twoja uwaga była trafna, ale trochę bezczelna, nie sądzisz?)
   zobacz także: on fleek
 4. fleek
 5. hotsy-totsy
 6. on fleek
  • idealny, dobrze zrobiony (np. fryzura, brwi) slang
   That's just her style, always on fleek. (To cały jej styl, zawsze taki idealny.)
   zobacz także: on point

"idealny" — Słownik kolokacji angielskich

on point kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the point
 1. on przyimek + point rzeczownik = celny, trafny, w punkt, idealny, bezbłędny
  Silna kolokacja

  He turned toward me and seemed on the point of saying something.

  Podobne kolokacje: