ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"idea" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "idea" po angielsku

idea *****

obrazek do "idea" po polsku
rzeczownik
 1. pomysł, myśl [policzalny]
  It was his idea! (To był jego pomysł!)
  I didn't want to say it, but it's a really bad idea. (Nie chciałem tego mówić, ale to jest naprawdę zły pomysł.)
  "Let's go shopping." "A great idea!" ("Chodźmy na zakupy." "Świetny pomysł!")
  You have good ideas. (Masz dobre pomysły.)
  link synonim: notion
 2. pojęcie, wyobrażenie [policzalny lub niepoliczalny]
  Do you have any idea about ballet? (Masz jakiekolwiek pojęcie o balecie?)
  I don't understand your idea of marriage. (Nie rozumiem twojego wyobrażenia małżeństwa.)
  I don't have the idea of the size of the universe. (Nie mam wyobrażenia wielkości wszechświata.)
 3. zamiar, cel [policzalny lub niepoliczalny]
  My idea is to learn Chinese by the end of this year. (Mój cel to nauczyć się chińskiego przed końcem tego roku.)
  What are our company's ideas for this month? (Jakie są cele naszej firmy na ten miesiąc?)
 4. pogląd, myśl [policzalny]
  What is your idea on the subject? (Jaki jest twój pogląd na ten temat?)
  He had a lot of ideas but he never shared them with anyone. (On miał wiele poglądów, ale nigdy się nimi z nikim nie dzielił.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. IDEA (rodzaj szyfru blokowego, stosowany w kryptografii)
i have an idea by tweeny on DeviantArt
czasownik
 1. mieć pomysł
  I've got an idea. (Mam pomysł.)
  He has another idea. (On ma inny pomysł.)
 2. mieć pojęcie
  I had no idea it was going to be so hard. (Nie miałem pojęcia, że to będzie takie trudne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "idea"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
idiom
inne
kolokacje

"idea" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "idea" po polsku

idea

obrazek do "construct" po polsku
rzeczownik
 1. concept ****
 2. construct *
 3. vision ****
  • wizja, idea [niepoliczalny]
   What's your vision of the future? (Jaka jest twoja wizja przyszłości?)
   This painting shows her vision of the 22nd century. (Ten obraz przedstawia jej wizję XXII wieku.)
 4. brainchild
  • idea, pomysł (efekt czyjegoś namysłu)
rzeczownik
 1. International Data Encryption Algorithm termin techniczny , IDEA (skrót)
  • IDEA (rodzaj szyfru blokowego, stosowany w kryptografii)

powered by  eTutor logo