KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przestarzały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestarzały" po polsku

przestarzały

obrazek do "old-fashioned" po polsku obrazek do "obsolete" po polsku
przymiotnik
 1. old-fashioned **
  • staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały
   He peered at her over his old-fashioned spectacles. (On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.)
   But I still do things the old-fashioned way. (Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.)
   That's an old-fashioned idea of yours. (To jest twoje staromodne wyobrażenie.)
 2. obsolete
  • przestarzały (nieużywany, nieprodukowany, np. o urządzeniu)
   The company uses obsolete technology. (Ta firma używa przestarzałej technologii.)
 3. dated
  • przestarzały, staroświecki
   This sort of dress is rather dated now. (Ten rodzaj sukienki jest raczej przestarzały.)
   link synonim: old-fashioned
 4. outdated
 5. antiquated
 6. outmoded
 7. musty
 8. shop-soiled British English , shopworn American English
  • przestarzały (np. pomysł, idea)
 9. outworn
 10. deprecated  
 11. uncurrent  
 12. untrendy
 13. superannuated
 14. switched-off
 15. cheugy slang
 1. so last year potocznie

powered by  eTutor logo