PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"przestarzały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestarzały" po polsku

przestarzały

obrazek do "old-fashioned" po polsku obrazek do "obsolete" po polsku
przymiotnik
 1. old-fashioned **
  • staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały
   He peered at her over his old-fashioned spectacles. (On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.)
   But I still do things the old-fashioned way. (Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.)
   That's an old-fashioned idea of yours. (To jest twoje staromodne wyobrażenie.)
 2. obsolete
  • przestarzały (nieużywany, nieprodukowany, np. o urządzeniu)
   The company uses obsolete technology. (Ta firma używa przestarzałej technologii.)
 3. outdated
  • przestarzały, niemodny
   It's an outdated technology. (To przestarzała technologia.)
 4. antiquated
 5. outmoded
 6. musty
 7. shop-soiled BrE , shopworn AmE
  • przestarzały (np. pomysł, idea)
 8. outworn
 9. deprecated  
 10. uncurrent  
 11. untrendy
 12. superannuated
 13. switched-off
 14. antwackie dialekt
 15. cheugy slang
 1. so last year potocznie