staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały

old-fashioned

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He peered at her over his old-fashioned spectacles. = On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.