"staromodny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "staromodny" po polsku

staromodny

obrazek do "old-fashioned" po polsku obrazek do "out-of-date" po polsku
przymiotnik
 1. old-fashioned **
  • staromodny, staroświecki, niedzisiejszy, przestarzały
   He peered at her over his old-fashioned spectacles. (On spoglądał na nią spoza swych staromodnych okularów.)
   But I still do things the old-fashioned way. (Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.)
   That's an old-fashioned idea of yours. (To jest twoje staromodne wyobrażenie.)
 2. dated
 3. archaic
  • staromodny (np. sprzęt, strój)
 4. stuffy
 5. old-school
 6. staid
 7. out-of-date , out of date
 8. fogeyish
 9. oldfangled  
 10. vieux jeu
 11. spit-and-sawdust
 12. antwackie dialekt

Powiązane zwroty — "staromodny"

przymiotnik
modny = fashionable +19 znaczeń
idiom
modny = in vogue +1 znaczenie
rzeczownik