BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"prosty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prosty" po polsku

prosty

Straight Line Tutorial
przymiotnik
 1. easy *****
  • łatwy, prosty, nietrudny (np. egzamin)
   It's really easy to do. (To jest naprawdę łatwe do zrobienia.)
   The questions were easy. (Pytania były łatwe.)
   Maths is as easy as ABC. (Matematyka jest tak łatwa, jak abecadło.)
   English is easy. (Angielski jest łatwy.)
   link synonim: simple
   przeciwieństwo: complicated
 2. simple ****
  • prosty, nieskomplikowany
   The test consisted of 5 simple questions. (Test składał się z 5 prostych pytań.)
   The installation process is very simple. (Proces instalacji jest bardzo prosty.)
   It's not so simple. (To nie jest takie proste.)
   link synonim: easy
   przeciwieństwo: complex
   important nie mylić z: straight
  • prosty (bez zbędnych dekoracji)
   She wore a simple wedding dress. (Ona ubrała prostą suknię ślubną.)
   We live in a simple flat. (Mieszkamy w prostym mieszkaniu.)
   przeciwieństwo: palatial
  • prosty (np. czas gramatyczny) technical
   Present Simple was the first tense I've learned. (Czas teraźniejszy prosty był pierwszym czasem, którego się nauczyłem.)
   Present Simple has a simple grammatical structure. (Present Simple ma prostą budowę gramatyczną.)
 3. straight ***
  • prosty (biegnący prosto, nieskrzywiony)
   It is a long, straight road - you just can't get lost. (To długa, prosta droga - nie sposób się zgubić.)
   I don't like my straight hair. (Nie lubię moich prostych włosów.)
   Sit straight! Don't bend your back. (Siedź prosto! Nie zginaj pleców.)
   przeciwieństwo: crooked
   important nie mylić z: simple
 4. direct ****
  • bezpośredni, prosty (np. bez przesiadek, bez zmian kierunku)
   I would like to book a direct flight to Barcelona. (Chciałbym zarezerwować bezpośredni lot do Barcelony.)
   Is there a direct train to Berlin? (Czy jest bezpośredni pociąg do Berlina?)
   I want you to go home by the most direct route. (Chcę, żebyś poszła do domu najbardziej prostą drogą.)
   przeciwieństwo: indirect
 5. square , **** , sq. (skrót)
  • prosty (o kącie)
   A rectangle has four square angles. (Prostokąt ma cztery kąty proste.)
   A square angle has 90 degrees. (Kąt prosty ma 90 stopni.)
 6. plain ***
  • zwyczajny, prosty
   Do you want your coffee plain or with milk? (Chcesz kawę zwyczajną czy z mlekiem?)
   It's a plain formality. (To zwyczajna formalność.)
   Put the letter in a plain, white envelope. (Włóż list do zwykłej, białej koperty.)
 7. stark *
  • surowy (o wyglądzie czegoś), prosty (o dekoracji)
   This decoration is really stark. You should add some flowers. (Ta dekoracja jest naprawdę prosta. Powinnaś dodać trochę kwiatów.)
   I like the stark decor of this room. (Podoba mi się surowy wystrój tego pokoju.)
   The stark landscape of the mountains amazed me. (Surowy krajobraz gór zadziwił mnie.)
 8. straightforward *
  • jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji)
   We would like to get straightforward information about the promotion. (Chcielibyśmy dostać jasną informację o tej promocji.)
 9. humble *
  • prosty, niski, skromny (o pochodzeniu społecznym)
   She comes from a humble background. (Ona ma niskie pochodzenie.)
 10. primitive *
 11. bald *
  • szczery, prosty, suchy
   She never lies, it's a bald fact. (Ona nigdy nie kłamie, to prosty fakt.)
 12. upright *
 13. rustic
 14. austere
  • prosty, zwykły (np. dekoracja, wzór)
 15. severe ***
  • surowy, prosty (np. dekoracja)
   Does this severe decoration appeal to you? (Czy ta surowa dekoracja ci się podoba?)
 16. frugal
  • prosty, skromny (o posiłku)
   This frugal meal was delicious. (Ten prosty posiłek był przepyszny.)
   We had a frugal dinner today. (Dzisiaj zjedliśmy skromny obiad.)
 17. homely , , homey American English , także: homy American English
 18. forthright  
 19. uncomplicated
 20. unsophisticated
 21. stripped-down , także: stripped , także: stripped-back
  • prosty (np. styl)
 22. chaste
 23. unadorned
 24. rude *
 25. home-made , homemade *
 26. plumb
 27. lowly
 28. artless
 29. uncultivated , uncultured
  • prosty (o osobie), niewyrobiony (towarzysko), bez ogłady
   You're really an uncultured person. (Naprawdę jesteś prostą osobą.)
 30. unfussy
 31. no-brainer American English informal
 32. buck ***  
  It's a buck question. (To jest proste pytanie.)
  "How was the test?" "It was buck." ("Jak poszedł ci test?" "Był prosty.")
 33. lank
 34. homespun
 35. rough-and-ready
 36. undeviating
 37. semplice
 38. unfancy
  • prosty (bez zbędnych dekoracji)
 39. inartificial
 40. spit-and-sawdust
 41. cornpone
 42. brute
idiom
 1. straight as an arrow

Powiązane zwroty — "prosty"

przymiotnik
zgrabny (inteligentny i prosty, np. esej) = elegant
prostacki = common +7 znaczeń
przysłówek
prosto = straight +17 znaczeń
czasownik
prostować = straighten +2 znaczenia
upraszczać = simplify +2 znaczenia
rzeczownik
prostota = simplicity , także: simpleness +1 znaczenie
prostak = yahoo +13 znaczeń
prosta = beeline +1 znaczenie

"prosty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prosty" po angielsku

prosty

rzeczownik
 1. prostytutka informal

powered by  eTutor logo