BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"buck" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buck" po angielsku

buck ***

obrazek do "buck" po polsku
rzeczownik
 1. dolec, dolar American English potocznie [policzalny]
  Can I borrow twenty bucks from you? (Mogę od ciebie pożyczyć dwadzieścia dolców?)
  Don't tell mom, I'll give you 5 bucks. (Nie mów mamie, dam ci 5 dolarów.)
 2. kozioł [policzalny]
  We saw two bucks goring. (Widzieliśmy dwa bodzące się kozły.)
  Can this buck bite me? (Czy ten kozioł może mnie ugryźć?)
 3. dorosły samiec zająca [policzalny]
  We saved a buck's life which we found on the road. (Uratowaliśmy życie dorosłego zająca, którego znaleźliśmy na drodze.)
 4. dorosły samiec królika
 5. bryknięcie, wierzgnięcie
 6. młody byczek (o młodym, dobrze zbudowanym mężczyźnie) American English potocznie [policzalny]
  I'm not a young buck like I used to be. (Nie jestem takim młodym byczkiem jak kiedyś.)
  She fell in love with a buck. (Ona zakochała się w młodym byczku.)
 7. dandys, goguś potocznie
  Look at him, what a buck! (Spójrz na niego, co za goguś!)
  They didn't like him, he was a buck. (Oni go nie lubili, był dandysem.)
 8. odpowiedzialność (za coś) potocznie
  zobacz także: pass the buck

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. prosty
  It's a buck question. (To jest proste pytanie.)
  "How was the test?" "It was buck." ("Jak poszedł ci test?" "Był prosty.")
czasownik
 1. zrzucić, zrzucać (np. jeźdźca z konia)
  He tried to buck her off, but she was too fast. (Próbował ją zrzucić, ale była za szybka.)
  I have been bucked off a horse and I broke my leg. (Zostałam zrzucona z konia i złamałam nogę.)
 2. szarpnąć, szarpać (np. samochodem przez nieumiejętne ruszanie) American English
  The ship started to buck on the water. (Statek zaczął szarpać na wodzie.)
  Don't buck the wheel. (Nie szarp kierownicą.)
 3. przeciwstawić się, przeciwstawiać się czemuś (np. zmianom, zasadom)
  You just cannot buck the market. (Nie możesz sprzeciwiać się rynkowi.)
  She likes to buck the rules. (Ona lubi przeciwstawiać się zasadom.)
 4. usilnie zabiegać o coś (np. o awans)
  He bucked for the promotion all month. (On usilnie zabiegał o podwyżkę przez cały miesiąc.)
  These women really buck for equality. (Te kobiety naprawdę usilnie zabiegają o równość.)
 5. rozweselić, ucieszyć
  John tried to buck him up. (John starał się go pocieszyć.)
  She's so sad, maybe a joke will buck her. (Ona jest taka smutna, może żart ją rozweseli.)
  Is there anything I can do to buck you? (Czy jest coś, czym mógłbym cię rozweselić?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "stag" po polsku
rzeczownik
 1. dorosły jeleń, byk

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

buck ***
jack ****

rzeczownik
 1. gach (samiec zająca)

Powiązane zwroty — "buck"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
kolokacje

podobne do "buck" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "buck" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo