"szarpnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szarpnąć" po polsku — Słownik angielsko-polski

szarpnąć

czasownik
 1. buck ***
  • szarpnąć, szarpać (np. samochodem przez nieumiejętne ruszanie) American English
   The ship started to buck on the water. (Statek zaczął szarpać na wodzie.)
   Don't buck the wheel. (Nie szarp kierownicą.)
 2. wrench *
  • szarpać, szarpnąć
   The thief wrenched the purse from me and ran away. (Złodziej wyszarpnął mi torebkę i uciekł.)
 3. lurch *
  • szarpnąć (o samochodzie)
   My car lurched when I tried to start the engine. (Moje auto szarpnęło, kiedy próbowałem uruchomić silnik.)
   The train started to halt and slightly lurched. (Pociąg zaczął się zatrzymywać i trochę szarpnął.)
 4. hitch *
  • podciągać (się), pociągnąć do góry, szarpnąć
   He hitched up his trouser leg and showed me his scar. (On podciągnął nogawkę do góry i pokazał mi swoją bliznę.)
 5. recoil
czasownik
 1. tug **
  • pociągać, szarpać
   I felt somebody tug on my sleeve. (Poczułem, że ktoś pociągnął mnie za rękaw.)
   She tugged my hair! (Ona pociągnęła mnie za włosy!)
   When he is nervous, he tugs at his moustache. (Kiedy on jest zdenerwowany, szarpie za swoje wąsy.)
 2. jerk **
 3. tear ****
  • szarpać, wyszarpywać [TRANSITIVE]
   The thief tore the handbag off my arm. (Złodziej wyszarpał torebkę z mojego ramienia.)
   He wanted to tear the wallet off my hand but I was stronger. (Chciał wyrwać mi portfel z ręki, ale byłem silniejszy.)
 4. twitch *
  • szarpać, ciągnąć
   He twitched at the end of the rope. (On pociągnął za koniec sznurka.)
   The dog twitched at the leg of my trousers. (Pies szarpnął za nogawkę moich spodni.)
 5. yank *
 6. jar **  
  I saw a man jarring a woman so I helped her. (Widziałem mężczyznę szarpiącego kobietę, więc jej pomogłem.)
 7. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać written
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 8. pull *****
  • pociągnąć za coś, szarpać [TRANSITIVE]
   She pulled the door, but it wouldn't budge. (Ona pociągnęła za drzwi, ale one nawet nie drgnęły.)
   Her daughter pulled my skirt. (Jej córka szarpała moją spódnicę.)
 9. jiggle
 10. scrabble
 11. lug
 12. mangle
phrasal verb
 1. fumble with something
Review: FIGHTING
czasownik
 1. struggle ****
  • szamotać się, szarpać się [INTRANSITIVE]
   The thief struggled with the police officer. (Złodziej szarpał się z policjantem.)
   I struggled with Peter but he was stronger than me. (Szarpałem się z Peterem, ale on był ode mnie silniejszy.)