"zrzucić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrzucić" po polsku

zrzucić

czasownik
 1. buck ***
  • zrzucić, zrzucać (np. jeźdźca z konia)
   He tried to buck her off, but she was too fast. (Próbował ją zrzucić, ale była za szybka.)
   I have been bucked off a horse and I broke my leg. (Zostałam zrzucona z konia i złamałam nogę.)
 2. throw , ****
  • zrzucić (np. koń jeźdźca) [przechodni]
   The horse threw me off its back. (Koń zrzucił mnie ze swojego grzbietu.)
   He threw her off the chair and sat on it. (On zrzucił ją z krzesła i usiadł na nim.)
phrasal verb
 1. slip off something , slip something off
  • zrzucić, ściągnąć (ubranie)
   She slipped her dress off. (Ona zrzuciła swoją sukienkę.)
   I slipped off my shoes and went to bed. (Ściągnąłem buty i położyłem się do łóżka.)
phrasal verb
 1. throw something off
  • zrzucić coś (np. ubranie z siebie)
   I threw off my coat and went into the living room. (Zrzuciłem płaszcz i wszedłem do salonu.)
   I threw my clothes off and and went to sleep. (Zrzuciłam z siebie ubranie i poszłam spać.)
 2. throw something down  
idiom
 1. buck someone off
  • zrzucić kogoś (np. z konia)
   Buck him off the horse and run as fast as you can. (Zrzuć go z konia i uciekaj najszybciej jak możesz.)
   Your son bucked my daughter off her bike! (Twój syn zrzucił moją córkę z roweru!)
obrazek do "drop" po polsku obrazek do "shed" po polsku
czasownik
 1. drop , *****
  • upuszczać, zrzucać [przechodni]
   He just managed not to drop the tray. (Ledwie mu się udało nie upuścić tacy.)
   She let the book drop on her lap. (Książka opadła jej na kolana.)
   We'll drop a rope down to you. (Zrzucimy ci na dół linę.)
 2. shed , **
  • zrzucać (np. liście) [przechodni]
   All trees in my garden have already shed leaves for winter. (Wszystkie drzewa w moim ogrodzie zrzuciły już liście na zimę.)
 3. discard *
 4. dump **
 5. precipitate
 6. exuviate
 7. abscise
phrasal verb
 1. slough something off
phrasal verb
 1. kick in *
 2. pitch in , pitch something in , pitch in something
 3. club together
 4. dub up
 5. pony up

Powiązane zwroty — "zrzucić"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
inne

powered by  eTutor logo