"rzucić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzucić kogoś" po polsku

czasownik
 1. throw somebody something ****  
  I threw her a ball. (Rzuciłem jej piłkę.)
  He threw me the keys to the house. (On rzucił mi klucze od domu.)
 2. toss something to somebody  
obrazek do "dump" po polsku
czasownik
 1. throw , ****
  • rzucić, niedbale położyć [przechodni]
   Don't throw your things on the bed! Put them in order! (Nie rzucaj swoich rzeczy na łóżko! Poukładaj je!)
   I always throw my bag after coming home from school. (Zawsze niedbale rzucam moją torbą po przyjściu ze szkoły.)
  • rzucić, pchnąć silnie [przechodni]
   He threw the ball and the dog fetched it. (Rzucił piłkę, a pies ją zaaportował.)
   I threw him a pen, but he didn't catch it. (Rzuciłem mu długopis, ale go nie złapał.)
  • rzucić (sprawić, że ktoś upadnie) [przechodni]
   I've been training karate for two years, I can throw anyone to the ground! (Trenuję karate od dwóch lat, mogę każdego rzucić na ziemię!)
   He threw me on the ground and broke my ribs. (On rzucił mnie na ziemię i złamał mi żebra.)
 2. bowl ****
  • rzucić, rzucać
   Bowl the ball finally! (Rzuć piłką w końcu!)
   He bowled the ball so far we weren't able to find it. (On rzucił piłkę tak daleko, że nie byliśmy w stanie jej znaleźć.)
 3. dump **
  • zrzucać, rzucić (coś w jakieś miejsce), zostawiać (coś w jakimś miejscu) potocznie [przechodni]
   He dumped his bags on the floor and left. (On rzucił swoje torby na ziemię i wyszedł.)
  • rzucić (sympatię) potocznie [przechodni]
   She dumped her boyfriend yesterday. (Ona rzuciła swojego chłopaka wczoraj.)
   I have to dump her, I met someone new. (Muszę ją rzucić, poznałem kogoś nowego.)
 4. deliver , ***
 5. ditch *
 6. whack
 7. interpose
 8. plop
phrasal verb
 1. kick back
czasownik
 1. toss somebody something ***  
  Can you toss me my phone? (Czy możesz rzucić mi mój telefon?)
  He tossed me an apple but I didn't catch it. (On rzucił mi jabłko, ale go nie złapałem.)
 2. sling somebody something *
czasownik
 1. quit something AmE ***
 2. chuck ** , chuck something in
  • rzucić coś (jakąś pracę)
   I chucked my job yesterday. (Rzuciłem wczoraj swoją pracę.)
phrasal verb
 1. pack something in
 2. pack something up
 3. jerk out something
czasownik
 1. dart *
  • rzucić, rzucić się (np. do przodu, do ucieczki)
   He darted towards the door. (On rzucił się do drzwi.)
   She darted across the field to escape them. (Ona rzuciła się przez pole, żeby im uciec.)

rzucić kogoś

phrasal verb
 1. finish with somebody *
 2. blow somebody out
 3. throw somebody over
obrazek do "toss" po polsku obrazek do "quit" po polsku
czasownik
 1. toss ***
  • rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego) [przechodni]
   Let's toss a coin. (Rzućmy monetą.)
   She tossed him the keys. (Ona rzuciła mu klucze.)
   They tossed a coin to decide who should go to the shop. (Oni rzucili monetą, żeby zdecydować, kto powinien iść do sklepu.)
   link synonim: cast
 2. pitch ***
  • rzucać (np. piłkę) [przechodni]
   I can't believe they let him pitch in his first game. (Nie mogę uwierzyć, że pozwolili mu rzucać w jego pierwszej grze.)
   How far can you pitch this stone? (Jak daleko możesz rzucić ten kamień?)
 3. quit ***
  • rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   You really should quit smoking! (Naprawdę powinieneś rzucić palenie!)
   You should quit your job if it is so stressful. (Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
 4. toss BrE *** , toss up BrE , flip AmE **
  • podrzucać do góry (monetę), rzucać (monetą), zagrać w orła i reszkę
   We tossed up to decide where to go on holidays. (Zagraliśmy w orła i reszkę, żeby zdecydować, gdzie jechać na wakacje.)
   If you can't decide what to do tonight, toss the coin. (Jeśli nie możesz zdecydować, co dziś robić, rzuć monetą.)
 5. slam **
 6. surge **
 7. slap **
 8. chuck **
 9. jolt *
  • rzucać (np. pasażerami w samolocie), wstrząsać
   The passengers were jolted as the plane started descending. (Rzucało pasażerami, kiedy samolot zaczął spadać.)
   link synonim: jar
 10. hurl *
 11. fling *
 12. plump *
 13. shed , **
  • rzucać, rozrzucać [przechodni]
   He shed rose petals in my bedroom. (On rozrzucił płatki róż w mojej sypialni.)
   Let's shed light on this case. (Rzućmy światło na tę sprawę.)
 14. heave *
 15. cast , ***
  • rzucać, dorzucać (np. monetę, drewna do ogniska) termin literacki [przechodni]
   He cast firewood to the fireplace to make the room warmer. (On dorzucił drwa do kominka, aby pokój zrobił się cieplejszy.)
   Could you cast some coal? (Czy mógłbyś dorzucić trochę węgla?)
   link synonim: toss
 16. huck
 17. drop , *****
  • rzucać (np. chłopaka, dziewczynę) potocznie [przechodni]
   I dropped him because he was cheating on me. (Rzuciłam go, ponieważ mnie zdradzał.)
   Anna is a wonderful woman. Don't drop her! (Anna jest cudowną kobietą. Nie rzucaj jej!)
   After all I've done for him, he dropped me. (Po tym wszystkim co dla niego zrobiłam, porzucił mnie.)
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
czasownik
 1. attack *****
  • rzucić się (na kogoś), krytykować (kogoś) [przechodni]
   She always attacks me when he's around. (Ona zawsze mnie krytykuje, kiedy on jest w pobliżu.)
   My mom is always attacking me. (Moja mama zawsze mnie krytykuje.)
 2. dash **
  • rzucić się (np. do ucieczki) [nieprzechodni]
   They caught us stealing, so we dashed. (Oni złapali nas na kradzieży, więc rzuciliśmy się do ucieczki.)
   I wanted to win the remote so I dashed toward it. (Chciałem zdobyć pilot do telewizora, więc rzuciłem się w jego kierunku.)
 3. pounce
phrasal verb
 1. fly at somebody
  • rzucić się (na kogoś)
   Why did you fly at him? (Dlaczego się na niego rzuciłeś?)
   He flew at him when he offended his mother. (On rzucił się na niego, gdy obraził jego matkę.)
 2. leap off
czasownik
 1. plunge **
 2. lunge *
  • rzucać się, robić wypad, uderzać
   She literally almost hit the ceiling when the dog lunged at us. (Ona dosłownie prawie uderzyła w sufit kiedy pies rzucił się na nas.)
 3. swoop *
 4. thrash
  • rzucać się (na boki), przewracać się (z boku na bok), miotać się (w sieci)
   The fish thrashed around in the net. (Ryba miotała się w sieci.)
   He thrashed in his bed as if he was having a nightmare. (On przewracał się w łóżku jakby miał jakiś koszmar.)
 5. assail
 6. flounder  

Powiązane zwroty — "rzucić kogoś"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
rzut = throw +4 znaczenia
inne
idiom