"drop off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drop off" po angielsku

drop off

phrasal verb
 1. odpaść, oderwać się
  I feel like my hands are going to drop off. (Czuje się jakby miały mi odpaść ręce.)
  He watched the wheel drop off, and chuckled. (On patrzył jak odpadało koło i zachichotał.)
  This button dropped off from your shirt. (Ten guzik odpadł z twojej koszuli.)
 2. przysnąć, zasnąć ("odpaść")
  He dropped off in the middle of the lesson. (On zasnął w samym środku lekcji.)
  What time is it? I must have dropped off. (Która godzina? Musiałem przysnąć.)
 3. zmniejszać się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

drop , *****
drop off

czasownik
 1. podrzucić (np. samochodem)
  Come on, I can drop you off at school. (Chodź, mogę cię podrzucić do szkoły.)
  She dropped her son home on her way to work. (Ona podrzuciła swojego syna do domu po drodze do pracy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. spadek
 2. działanie polegające na dostarczeniu czegoś lub kogoś na miejsce
obrazek do "drop somebody off" po polsku
phrasal verb
 1. wysadzić kogoś
  Where should I drop you off? (Gdzie powinienem cię wysadzić?)
  I will drop you off at the station. (Wysadzę cię na stacji.)
  Can we drop you off on our way? (Czy możemy cię wysadzić po drodze?)
 2. podrzucić kogoś, podwieźć kogoś
  You can drop me off at the stop. (Możesz mnie podrzucić na przystanek.)
  I can see you are tired, so I will drop you off. (Widzę, że jesteś zmęczona, więc cię podrzucę.)
czasownik
 1. odpaść od czegoś (np. guzik od marynarki)

"drop off" — Słownik kolokacji angielskich

drop off kolokacja
 1. drop czasownik + off particle = podrzucić (np. samochodem)
  Bardzo silna kolokacja

  Last time, a security man dropped them off on his way home.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo