"rzut" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzut" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzut

rzeczownik
 1. throw ****
  • rzut
   That was a mighty throw, Jack. I'm impressed! (To był potężny rzut, Jack. Jestem pod wrażeniem!)
   Your throw is not bad but you need to work on your posture. (Twój rzut jest niezły, ale musisz popracować nad postawą.)
  • rzut (w grze w kości)
   My throw was the biggest, so I won the money. (Mój rzut był największy, więc to ja wygrałem pieniądze.)
   Everyone gets one throw and then we begin to play. (Każdy ma jeden rzut, potem zaczynamy grać.)
 2. plan *****
 3. casting *
  • rzucanie, rzut, zarzucanie (np. wędki)
   You're pretty good at casting stones. (Jesteś całkiem niezły w rzucaniu kamieniami.)
 4. section ****
  • rzut (np. rysunek techniczny) technical
   The section of the house design is detailed. (Rzut projektu domu jest bardzo szczegółowy.)
   Let's take a look at the section of this area. (Spójrzmy na rzut tego obszaru.)
 5. toss ***  
  Nice toss! (Niezły rzut!)
  His toss was really long. (Jego rzut był naprawdę długi.)
 6. batch *
  • wsad, rzut (zestaw działań wykonywanych jednocześnie bądź w podobnym czasie) technical [COUNTABLE]
   The first batch was made using faulty machines, so we had to reject it. (Pierwszy rzut został wykonany przy użyciu wadliwego sprzętu, więc musieliśmy go odrzucić.)
 7. fling *
 8. projection **
 9. echelon
 10. hurl *
 11. shy **