Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wyrzucać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrzucać" po polsku

wyrzucać

obrazek do "fire" po polsku obrazek do "dump" po polsku
czasownik
 1. fire ***** , sack British English **
  • zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy) [TRANSITIVE]
   My boss fired me for being late. (Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.)
   He was sacked again. (On znów został wyrzucony z pracy.)
   The company fired him for being drunk. (Wyrzucono go z firmy za to, że był pijany.)
   You can't fire somebody because of orientation. (Nie można zwolnić kogoś z powodu orientacji.)
   link synonim: can
 2. dump **
  • wyrzucać (do śmieci), pozbywać się [TRANSITIVE]
   She dumped the flowers that he'd given her. (Ona pozbyła się kwiatów, które on jej dał.)
   I decided to dump all her letters. (Zdecydowałem się wyrzucić wszystkie jej listy.)
   She dumped her old and worn out clothes. (Ona pozbyła się swoich starych i znoszonych ubrań.)
   Could you dump this box for me? (Czy możesz wyrzucić dla mnie to pudełko?)
   He dumped his rubbish in the forest. (On zostawił swoje śmieci w lesie.)
 3. empty *** , empty out
  • wypróżniać, wysypywać, wyrzucać (z czegoś) [TRANSITIVE]
   She emptied the jewellery out of the box. (Ona wysypała biżuterię z pudełka.)
   Empty everything from your bag - I'm sure your phone is there. (Wyrzuć wszystko z torebki - jestem pewny, że twój telefon tam jest.)
 4. chuck **  
  I'm forced to chuck you out of my house. (Jestem zmuszony wyrzucić cię z mojego domu.)
 5. discard *
 6. scrap **
  • oddawać na złom, zezłomować, wyrzucać (na śmietnik)
   We had to scrap our car after the accident. (Musieliśmy oddać samochód na złom po wypadku.)
 7. eject
 8. expel * , także: expulse
 9. consign
 10. jettison
phrasal verb
 1. throw away
 2. cast out
  • wyrzucać, wypędzać
   Our king cast him out of the country because he was a traitor. (Nasz król wypędził go z kraju, bo był zdrajcą.)
 3. blow out
idiom
 1. belch out
phrasal verb
 1. throw somebody out
 2. lay somebody off
  • wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
   The boss told me he would lay me off if I came to work late once again. (Szef powiedział, że wyrzuci mnie z pracy jeżeli jeszcze raz przyjdę spóźniony.)
   You can't lay me off, I am the daughter of the boss. (Nie możesz mnie zwolnić, jestem córką szefa.)
 3. toss somebody out
obrazek do "catapult" po polsku
czasownik
 1. dismiss **
 2. bin **
  • wyrzucić, wyrzucać coś do śmieci British English informal
   We binned the leftover food. (Wyrzuciliśmy resztki jedzenia.)
   My brother accidentally binned my pen. (Mój brat przypadkowo wyrzucił do śmieci mój długopis.)
   This shirt is so old, you should bin it. (Ta koszula jest taka stara, powinieneś ją wyrzucić.)
 3. bark **
 4. banish *
 5. junk *
 6. catapult
 7. trash **
  • wyrzucić, pozbyć się American English informal
   You should trash these shoes, they are so old. (Powinieneś wyrzucić te buty, są takie stare.)
   I don't want to see this in my house, trash it! (Nie chcę tego widzieć w moim domu, pozbądź się tego!)
 8. sling *
 9. sling out
phrasal verb
 1. kick off *
 2. cast away
 3. drum somebody out of something
 4. turf out , turf someone out , turf something out

"wyrzucać" — Słownik kolokacji angielskich

cast out kolokacja
 1. cast czasownik + out particle = wyrzucać, wypędzać
  Bardzo silna kolokacja

  He went into how his people had cast him out.

  Podobne kolokacje:
throw away kolokacja
Popularniejsza odmiana: thrown away
 1. throw czasownik + away przysłówek = wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś)
  Silna kolokacja

  Throwing away such a good chance to make something of herself!

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo