BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)

fire, sack

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

fire , sack BrE = zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

My boss fired me for being late. = Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.