"wykopać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykopać kogoś" po polsku

obrazek do "dig" po polsku
czasownik
 1. dig ***
  • kopać, wykopać (np. dziurę) [przechodni/nieprzechodni]
   A dog dug a hole in our garden. (Pies wykopał dziurę w naszym ogrodzie.)
   Let's dig a hole in the sand and put a bottle of water there. (Wykopmy dziurę w piasku i włóżmy tam butelkę z wodą.)
  • wykopać (np. coś z ziemi) [przechodni]
   I dug out a treasure buried in my backyard. (Wykopałem skarb zakopany na moim podwórku za domem.)
   He's digging out the potatoes. (On wykopuje ziemniaki.)
 2. excavate
 3. scoop out
 4. sink ***
  • wykopać (np. studnię) [przechodni]
   He sank a hole and fell into it. (On wykopał dziurę i wpadł do niej.)
   We need to sink another well. (Musimy wykopać kolejną studnię.)
 5. bounce **
  • wylać, wykopać, wywalić (brutalnie zmusić do wyjścia) potocznie [przechodni]
   The guard bounced two aggressive men out of the club. (Ochroniarz wywalił z klubu dwóch agresywnych mężczyzn.)
   I had to bounce him from my party. (Musiałem wykopać go z mojej imprezy.)
   My father bounced me from the house. (Mój ojciec wywalił mnie z domu.)
 6. eighty-six
phrasal verb
 1. kick off *
czasownik
 1. unearth
 2. lift ****
  • wykopywać (np. kartofle) [przechodni]
   I have to lift potatoes tomorrow, next week it will be too late. (Jutro muszę wykopać kartofle, w przyszłym tygodniu będzie za późno.)
   My mother asked me to lift beetroots tomorrow. (Moja matka poprosiła mnie, żebym jutro wykopał buraki.)
phrasal verb
 1. dig out